Tiêu chuẩn pháp lý về PCCC trong thi công nhà xưởng hiện nay

Các đơn vị thiết kế và thi công nhà xưởng sẽ dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp và đưa ra các phương án phù hợp với yêu cầu PCCC khi thực hiện dự án và thiết kế nhà xưởng. Điều này giúp đảm bảo rằng các công trình xây dựng được xây dựng đúng quy trình và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn.