Wpływ korporacji na nierówności społeczne w kontekście działań marketingowych

Wpływ korporacji na nierówności społeczne w kontekście działań marketingowych:
Działania marketingowe korporacji mogą mieć wpływ na nierówności społeczne poprzez promowanie konsumpcjonizmu, wykluczanie pewnych grup społecznych z rynku lub wzmacnianie istniejących podziałów ekonomicznych. Istnieje potrzeba monitorowania i regulacji działań marketingowych w celu zapewnienia równości szans i dostępu do dóbr i usług.